info


Musiikkikoulu Tilulii on pieni ja persoonallinen yksityinen taiteen perusopetusta antava musiikkikoulu. Tilulii tarjoaa  musiikkikasvatusta ja -koulutusta, yhteismusisointia sekä esiintymispalveluja. Tiluliin opetustarjonnassa on myös kitaran-, huilun- ja pianonsoiton, laulunopetusta sekä lapsikuoro Höpötintit.

Tiluliin rehtorina ja yhteismusisointiryhmien sekä varhaisiän musiikkikasvattajana ja -kouluttajana toimii mus.ped.YAMK Terhi Kuparinen, joka on toiminut alalla päätoimisesti jo yli 30 vuotta (lisätietoja CV-sivulla).

Musiikkikoulu Tiluliin oopperalaulaja Jarmo Ojala johtaa Höpötintit -kuoroa ja häneltä on mahdollista tilata äänenmuodostus- sekä laulutunteja (lisätietoja CV-sivulla).

Tiluliin varhaisiän musiikinopetukselle myönnettiin taiteen perusopetuslupa Nurmijärven sivistyslautakunnan kokouksessa 25.1.2018. Lautakunta totesi luvan myöntämisen perusteiksi Tiluliin ammatillisen pitkän kokemuksen, pätevyyden, toiminnan tarpeellisuuden (oppilasmäärä ja koulutukset),  hyvät toimitilat sekä yrittäjyyden tukemisen laadukkaiden palvelujen lisääjänä kunnassa. Nurmijärven kunnanhallitus kumosi 19.2 kokouksessaan sivistyslautakunnan myöntämän luvan.

Musiikkikoulu Tiluliille myönnettiin taiteen perusopetuksen opetustoimilupa yleiselle oppimäärälle 19.6.2018 Nurmijärven sivistyslautakunnan kokouksessa.

Tilulii on aloittanut toimintansa Nurmijärven kunnassa Klaukkalassa tammikuussa 2017.

Opetuspaikka

 • Tiluliin  Pesä,  Kiikkaistenkuja 1  Klaukkala

Musiikkileikkiryhmät:

Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 45 min kerrallaan.

 • Vauvat huoltajan kanssa
 • 1-3 vuotiaat huoltajan seurassa
 • 3-5 vuotiaiden leikkiryhmät

Yhteismusisointiryhmät  (yleinen oppimäärä):

 • Soittoryhmät 60 min  (5-k- kantele, nokkahuilu, rytmiikka, djembe, musiikkivalmennus)

Korvaustuntimahdollisuus saman viikon vastaavilla Terhin ryhmätunneilla, jos on estynyt pääsemään omalle tunnilleen, sovi Terhin kanssa (ei koske muiden opettajien tunteja)

Sairaana ei tulla tunneille, kiitos😊

Höpötintit -kuoro (yleinen oppimäärä): la klo 12-13

Kuoroon pääsee 5 vuotta täyttäneet ja on aluksi  5-10v:lle, laajenee kasvaessaan. Höpötintit kokoontuu lauantaisin klo 12-13 Tiluliin Pesässä.

Jarmon kanssa harjoitellaan äänenmuodostusta ja tehdään äänileikkejä, Terhi säestää tunneilla mukana. Laulamme mm. lastenlauluja ja esiinnymme täydestä sydämestämme.

Tilaa Tilulii:

KOULUTUKSET 🎶 kysy varhaisiän musiikkikasvatuksen räätälöityä koulutuspakettia; sisältö, tuntimäärä

Päiväkotien yhteismuskarit 🎶 ja päiväkotikonsertit 🎶 Mahdollisia myös kesä- ja elokuussa. Kysy lisää!

Muskarin LAPSI- tai PERHERYHMÄESIINTYMISET 🎶 

Tiluliin Pesässämahdollisuus suorittaa varhaisiän musiikkikasvatuksen opetusharjoittelu 🎶 rehtorilla on myös pätevyys toimia ohjaavana opettajana

Lukukausimaksut 2018-19

Opetuskertoja lukuvuodessa 35  (17+18)

 • 180 €  (60 min) yhteismusisointiryhmät
 • 160 €  (45 min) vauva-, perhe- ja leikkiryhmät
 • 140 €  toisesta lapsesta
 • 110 €  kolmannesta lapsesta
 • 240 €  perheryhmä (2 alle 4v lasta aikuisen kanssa  samassa ryhmässä)
 •   25 €  Tilulii työkirja / nokkahuiluopas / kanteleopas
 •   15 €  Tilulii-nuottikansio (sisältää nuotit)
 • 140 €  Höpötintit kevätkausi 2019 (YM-ryhmät -50%)

Syksyn ryhmiin ilmoittautuneet jatkavat automaattisesti kevätkauden samoissa ryhmissä; ei tarvitse ilmoittautua uudelleen.

Laulu/äänenmuodostus 30 min 40€ / 45 min 60€

Kevätlukukausi 2019 / hinnat alkaen 25.1.2019

Kitara (yleinen oppimäärä) lauantaisin

* Anu Raines (mus.ped. kitaransoiton sekä varhaisiän musiikkikasvatuksen opettaja, satutaiteilija)

Poikkihuilu (yleinen oppimäärä) perjantaisin

* Katja Sirkiä (mus.ped. AMK, freelancemuusikko, huilisti, huilunsoiton sekä varhaisiän musiikkikasvatuksen opettaja)

Piano (yleinen oppimäärä) maanantaisin

* Kai Himberg (mus.ped. AMK, pop- jazz-pianisti, freelancemuusikko, pianonsoitonopettaja, musiikin sovittaja)

* Ritva Viitala-Aaltio (dipl.pianisti, säestäjä, pianonsoitonopetuksen lehtori)

Kitara-, huilu- ja pianotunnit 7v:sta alkaen

 • 45 min 70€ / 30 min 45€ / 15 min 25€
 • Lukukausimaksuina 45 min 1150€ / 30 min 750€
 • Ryhmätunnit (2 oppilasta) 45 min 580€ / 30 min 380€
 • Ryhmätunnit (3 oppilasta) 45 min 380€ / 30 min 250€
 • Ryhmätunnit (4 oppilasta) 45 min 290€ / 30 min 190€

Oppilaiden lukukausimaksuilla katetaan 100 %:sti kaikki Tiluliin kustannukset, vuokrat, palkat, menot ja verot.

Tilulii ei saa avustusta valtiolta eikä Nurmijärven kunta myöntänyt avustusta Musiikkikoulu Tiluliille (kaikki muut toimijat taiteen perusopetuksesta saavat avustuksia koulutuspalveluiden budjetista)

Oppilaat on vakuutettu tuntien ajan.

Tiluliin Pesä on suunniteltu musiikkileikki- ja pienryhmätoimintaan.