info


Musiikkikoulu Tilulii on pieni, puhdas ja persoonallinen, yksityinen taiteen perusopetusta tarjoava musiikkikoulu Nurmijärven Klaukkalassa Kiikkaistenkujalla.  

Tiluliin valikoima sisältää musiikkikasvatusta vauvasta vaariin,    
yhteismusisointia, koulutusta sekä  esiintymispalveluja.
Tiluliin opetustarjonnassa on myös kitara-, huilu-, piano- ja        
laulutunteja sekä lapsikuoro Höpötintit.

Tiluliin rehtorina ja yhteismusisointiryhmien sekä varhaisiän musiikkikasvattajana ja -kouluttajana toimii mus.ped.YAMK Terhi Kuparinen, joka on toiminut alalla päätoimisesti jo tammikuusta 1988 alkaen (lisätietoja CV-sivulla).

Musiikkikoulu Tiluliin oopperalaulaja Jarmo Ojala johtaa Höpötintit -kuoroa ja häneltä on mahdollista tilata äänenmuodostus- sekä laulutunteja (lisätietoja CV-sivulla).

Opetuspaikka:   Tiluliin  Pesä,  Kiikkaistenkuja 1  Klaukkala, Nurmijärvi


Musiikkileikkiryhmät:

Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 45 min kerrallaan.

Tiluliin tunnit ovat elämyksellisiä ja vuorovaikutteisia, perheryhmissä ovat huoltajat mukana oppimassa ja kokemassa yhdessä lasten kanssa! Toiminnallisuudesta on saatu loistavaa palautetta⭐️

 • Vauvat huoltajan kanssa
 • 1-3 vuotiaat huoltajan seurassa
 • 3-5 vuotiaiden leikkiryhmät
 • 5-7 vuotiaiden kantelemuskari   = YM 1 (60 min) I ja II 

Yhteismusisointiryhmät  (yleinen oppimäärä):

 • Soittoryhmät 60 min  (5-k- kantele, nokkahuilu, rytmiikka, djembe, musiikkivalmennus)

Korvaustuntimahdollisuus saman viikon vastaavilla Terhin ryhmätunneilla, jos on estynyt pääsemään omalle tunnilleen, sovi Terhin kanssa (ei koske muiden opettajien tunteja)

Sairaana ei tulla tunneille, kiitos.


Höpötintit -kuoro (yleinen oppimäärä)

Kuoroon pääsee 5 vuotta täyttäneet.
Höpötintit kokoontuvat lauantaisin klo 12-13 (16 x kaudessa)

Jarmon kanssa harjoitellaan äänenmuodostusta ja tehdään äänileikkejä, Terhi säestää tunneilla mukana. Laulamme mm. lastenlauluja ja esiinnymme täydestä sydämestämme.


Lukukausimaksut 2021-22

Syyslukukausi 17 x maksut elokuussa, kevätlukukausi 17 x maksut tammikuussa, sisältää isot konsertit Monikkosalissa 

 1. 130€  VAUVARYHMÄ  45 min (vrt. 30min hinta olisi 86  €)
 2. 160 €  perheryhmät 1-3v 45 min (vrt. 30 min hinta olisi 107€, meillä tunnit 45 min ja tuntien välissä 15 min tauko, ei ”lennossa vaihtoa”)
 3. 160 € leikkiryhmät 3-5v 45 min
 4. 180 €  (60 min) yhteismusisointiryhmät 
 5. 140 €  toisesta lapsesta
 6. 110 €  kolmannesta lapsesta
 7. 240 € 2 alle 4v lasta aikuisen kanssa  samassa ryhmässä
 8.   25 €  Tilulii työkirja / nokkahuiluopas / kanteleopas
 9.   20 €  Tilulii-nuottikansio (sisältää nuotit) 
 10. 160 €  Höpötintit  (YM-ryhmät -50%)
 11. 30 € varaus- ja kirjaamismaksu sisältyy lukukausimaksuun, summaa ei palauteta laskutuksen jälkeen
 12. mahdolliset oppilaspaikkaperumiset tehtävä ennen laskujen kirjaamista (heinäkuun 15. ja joulukuun 28.päivät)

Syksyn ryhmiin ilmoittautuneet jatkavat automaattisesti kevätkauden samoissa ryhmissä; ei tarvitse ilmoittautua uudelleen.


 Kitara-, huilu- ja pianotunnit 6-7    v:sta alkaen 

 • 45 min 70€  /  30 min 45€  /  20 min 32€ / 15 min 25€  (yksittäiset tunnit)
 • Opetuspakettihinnat esim. 8/12/16 kertaa lasketaan yksittäistuntien, minuuttimäärän ja kertojen mukaan

 Lukukausimaksuina:

 • 45 min 1120€  /  30 min 720€  / 20 min 500€ / 15 min 400€  (yksityisopetus)
 • 45 min 560€  /  30 min 370€    (ryhmätunnit 2 oppilasta)
 • 45 min 380€  /  30 min 250€    (ryhmätunnit 3 oppilasta, ei piano)
 • 45 min 290€  (ryhmätunnit 4 oppilasta, ei piano)

 Kitara (yleinen oppimäärä) lauantaisin

 • Anu Raines (mus.ped. kitaransoiton opettaja sekä varhaisiän musiikkikasvattaja, satutaiteilija)

 Poikkihuilu (yleinen oppimäärä) perjantaisin

 • Katja Sirkiä (mus.ped. AMK, freelancemuusikko, huilisti, huilunsoiton opettaja sekä varhaisiän musiikkikasvattaja)

 Piano (yleinen oppimäärä) maanantaisin

 • Kai Himberg (mus.ped. AMK, pop- jazz-pianisti, freelancemuusikko, pianonsoitonopettaja, musiikin sovittaja)

 Laulu / äänenmuodostus / yksinlaulu /  lauluryhmät

  45 min 70€  /  60 min 90€  

 • Jarmo Ojala (oopperalaulaja)
 • Mari Sares (oopperalaulaja, laulupedagogi, FM ranskan ja saksan kielen kääntäjä ja tulkki)
 • Marin & Jarmon voi myös tilata yhdessä esim. kuoroleireille kouluttamaan

Oppilaiden lukukausimaksuilla katetaan 100 %:sti kaikki Tiluliin kustannukset, vuokrat, palkat, menot ja verot.

Nurmijärven kunta ei ole myöntänyt avustusta Musiikkikoulu Tiluliille (kaikki muut taiteen perusopetuksen toimijat saavat avustuksia koulutuspalveluiden budjetista ja opistot sen lisäksi valtionavustusta).

Oppilaat on vakuutettu tuntien ajan.

Tiluliin Pesä on suunniteltu musiikkileikki- ja pienryhmätoimintaan.


Tilaa Tilulii

 
 • KOULUTUKSET varhaisiän musiikkikasvatuksen räätälöidyt koulutuspaketit; sisältö, tuntimäärä
 
 • PÄIVÄKOTIKONSERTIT 
 
 • PÄIVÄKOTIEN YHTEISMUSKARIT mahdollisia myös kesä- ja elokuussa
 
 • MUSKARIN LAPSI- ja PERHERYHMÄESIINTYMISET
 • ESIINTYMISPALVELUT
 
Tiluliin Pesässä mahdollisuus suorittaa varhaisiän musiikkikasvatuksen opetusharjoittelu.  
Rehtorilla on pätevyys toimia ohjaavana opettajana.
 
 
 

Tiluliin varhaisiän musiikinopetukselle myönnettiin taiteen perusopetuslupa Nurmijärven sivistyslautakunnan kokouksessa 25.1.2018. Lautakunta totesi luvan myöntämisen perusteiksi Tiluliin ammatillisen pitkän kokemuksen, pätevyyden, toiminnan tarpeellisuuden,  hyvät toimitilat sekä yrittäjyyden tukemisen laadukkaiden palvelujen lisääjänä kunnassa.
Nurmijärven kunnanhallitus kumosi 19.2 kokouksessaan sivistyslautakunnan myöntämän luvan.

Musiikkikoulu Tiluliille myönnettiin taiteen perusopetuksen opetustoimilupa yleiselle oppimäärälle 19.6.2018 Nurmijärven sivistyslautakunnan kokouksessa.

Tilulii on aloittanut toimintansa Nurmijärven kunnassa Klaukkalassa tammikuussa 2017.