info

Musiikkikoulu Tilulii on pieni ja persoonallinen yksityinen taiteen perusopetusta antava musiikkikoulu. Tilulii tarjoaa  musiikkikasvatusta ja -koulutusta, yhteismusisointia sekä esiintymispalveluja. Tiluliin opetustarjonnassa on myös kitaran-, huilun- ja pianonsoiton, laulunopetusta sekä lapsikuoro Höpötintit.

Tiluliin rehtorina ja yhteismusisointiryhmien sekä varhaisiän musiikkikasvattajana ja -kouluttajana toimii mus.ped.YAMK Terhi Kuparinen, joka on toiminut alalla päätoimisesti jo yli 30 vuotta (lisätietoja CV-sivulla).

Musiikkikoulu Tiluliin oopperalaulaja Jarmo Ojala johtaa Höpötintit -kuoroa ja häneltä on mahdollista tilata äänenmuodostus- sekä laulutunteja (lisätietoja CV-sivulla).

Tiluliin varhaisiän musiikinopetukselle myönnettiin taiteen perusopetuslupa Nurmijärven sivistyslautakunnan kokouksessa 25.1.2018. Lautakunta totesi luvan myöntämisen perusteiksi Tiluliin ammatillisen pitkän kokemuksen, pätevyyden, toiminnan tarpeellisuuden (oppilasmäärä ja koulutukset),  hyvät toimitilat sekä yrittäjyyden tukemisen laadukkaiden palvelujen lisääjänä kunnassa. Nurmijärven kunnanhallitus kumosi 19.2 kokouksessaan sivistyslautakunnan myöntämän luvan.

Musiikkikoulu Tiluliille myönnettiin taiteen perusopetuksen opetustoimilupa yleiselle oppimäärälle 19.6.2018 Nurmijärven sivistyslautakunnan kokouksessa.

Tilulii on aloittanut toimintansa Nurmijärven kunnassa Klaukkalassa tammikuussa 2017.

Opetuspaikka

 • Tiluliin  Pesä,  Kiikkaistenkuja 1  Klaukkala

Musiikkileikkiryhmät:

Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 45 min kerrallaan.

 • Vauvat huoltajan kanssa
 • 1-3 vuotiaat huoltajan seurassa
 • 3-5 vuotiaiden leikkiryhmät

Yhteismusisointiryhmät  (yleinen oppimäärä):

 • Soittoryhmät 60 min  (5-k- kantele, nokkahuilu, rytmiikka, djembe, musiikkivalmennus)

Korvaustuntimahdollisuus saman viikon vastaavilla Terhin ryhmätunneilla, jos on estynyt pääsemään omalle tunnilleen, sovi Terhin kanssa (ei koske muiden opettajien tunteja)

Sairaana ei tulla tunneille, kiitos.

Höpötintit -kuoro (yleinen oppimäärä): la klo 12-13

Kuoroon pääsee 5 vuotta täyttäneet ja on aluksi  5-10v:lle, laajenee kasvaessaan. Höpötintit kokoontuu lauantaisin klo 12-13 Tiluliin Pesässä.

Jarmon kanssa harjoitellaan äänenmuodostusta ja tehdään äänileikkejä, Terhi säestää tunneilla mukana. Laulamme mm. lastenlauluja ja esiinnymme täydestä sydämestämme.


Lukukausimaksut 2019-20

Syyslukukausi 17 x maksut elokuussa, kevätlukukausi 18 x maksut tammikuussa

 • 180 €  (60 min) yhteismusisointiryhmät
 • 160 €  (45 min) vauva-, perhe- ja leikkiryhmät
 • 140 €  toisesta lapsesta
 • 110 €  kolmannesta lapsesta
 • 240 €  perheryhmä (2 alle 4v lasta aikuisen kanssa  samassa ryhmässä)
 •   25 €  Tilulii työkirja / nokkahuiluopas / kanteleopas
 •   15 €  Tilulii-nuottikansio (sisältää nuotit)
 • 160 €  Höpötintit syyskausi 2019 (YM-ryhmät -50%)

Syksyn ryhmiin ilmoittautuneet jatkavat automaattisesti kevätkauden samoissa ryhmissä; ei tarvitse ilmoittautua uudelleen.


Laulu / äänenmuodostus 30 min 40€ / 45 min 60€

 • Jarmo Ojala (oopperalaulaja)

Kitara (yleinen oppimäärä) lauantaisin

 • Anu Raines (mus.ped. kitaransoiton sekä varhaisiän musiikkikasvatuksen opettaja, satutaiteilija)

Poikkihuilu (yleinen oppimäärä) perjantaisin

 • Katja Sirkiä (mus.ped. AMK, freelancemuusikko, huilisti, huilunsoiton sekä varhaisiän musiikkikasvatuksen opettaja)

Piano (yleinen oppimäärä)

 • Kai Himberg (mus.ped. AMK, pop- jazz-pianisti, freelancemuusikko, pianonsoitonopettaja, musiikin sovittaja)
 • Ritva Viitala-Aaltio (dipl.pianisti, säestäjä, pianonsoitonopetuksen lehtori)

Kitara-, huilu- ja pianotunnit 6-7 v:sta alkaen (hinnasto 25.1.2019)

 • 45 min 70€  /  30 min 45€  /  15 min 25€  (yksittäiset tunnit)
 • Opetuspakettihinnat esim. 8/12/16 kertaa lasketaan yksittäistuntien, minuuttimäärän ja kertojen mukaan

Lukukausimaksuina:

 • 45 min 1150€  /  30 min 750€  /  15 min 400€  (yksityisopetus)
 • 45 min 580€  /  30 min 380€    (ryhmätunnit 2 oppilasta)
 • 45 min 390€  /  30 min 250€    (ryhmätunnit 3 oppilasta, ei piano)
 • 45 min 290€  /  30 min 190€   (ryhmätunnit 4 oppilasta, ei piano)

Oppilaiden lukukausimaksuilla katetaan 100 %:sti kaikki Tiluliin kustannukset, vuokrat, palkat, menot ja verot.

Tilulii ei saa avustusta valtiolta eikä Nurmijärven kunta myöntänyt avustusta Musiikkikoulu Tiluliille (kaikki muut taiteen perusopetuksen toimijat saavat avustuksia koulutuspalveluiden budjetista ja opistot sen lisäksi valtion avustusta).

Oppilaat on vakuutettu tuntien ajan.

Tiluliin Pesä on suunniteltu musiikkileikki- ja pienryhmätoimintaan.


Tilaa Tilulii
 • KOULUTUKSET varhaisiän musiikkikasvatuksen räätälöidyt koulutuspaketit; sisältö, tuntimäärä
 • PÄIVÄKOTIKONSERTIT 
 • PÄIVÄKOTIEN YHTEISMUSKARIT mahdollisia myös kesä- ja elokuussa
 • MUSKARIN LAPSI- ja PERHERYHMÄESIINTYMISET
Tiluliin Pesässä mahdollisuus suorittaa varhaisiän musiikkikasvatuksen opetusharjoittelu.  Rehtorilla on pätevyys toimia ohjaavana opettajana.